Wat is osteopathie ?

Osteopathie vormt een tak van de geneeskunde die als doel heeft gezondheid te creëren door manueel de beweeglijkheid van weefsels te herstellen, vanuit een totaalbenadering van zowel klacht als patiënt. Het lichaam wordt dus als één geheel bekeken en behandeld, omdat elk lichaamsdeel een ander lichaamsdeel positief of negatief kan beïnvloeden. 

Op de manier behandelt de osteopaat de oorzaak van uw fysieke klacht en niet enkel het symptoom, om zo ook op lange termijn resultaat te boeken.

In onze osteopathie prakijk wordt zoveel mogelijk evidence-based osteopathisch behandeld, uitgaande van de grondbeginselen van de osteopathie maar vanuit een moderne visie en up to date osteopatische technieken. Veiligheid staat centraal.

 

Hoe verloopt een osteopathisch consult?

De eerste behandeling bij de osteopaat bestaat uit een uitgebreide anamnese (vraaggesprek) waarin u uw klacht toelicht en waarbij verdere specifieke vragen worden gesteld mbt uw gezondheid, medische voorgeschiedenis, leefgewoonten, enz. Eventuele medische beeldvorming (Rx, MRI, CT) wordt beoordeeld.
Nadien volgt het osteopatisch klinisch onderzoek waarbij niet enkel de plaats van de klacht wordt onderzocht maar het gehele lichaam, aangezien de oorzaak elders in het lichaam gelegen kan/zal zijn.
Na het onderzoek volgt de osteopathische manuele behandeling. De osteopaat maakt hierbij enkel gebruik van z'n handen en z'n uitgebreide kennis van anatomie, pathologie, fysiologie, embryologie en neurologie.

 

Voor wie?

In onze osteopathie praktijk te Duffel worden enkel adolescenten, volwassenen en sporters behandeld. Kinderen en baby's worden graag doorverwezen naar gespecialiseerde kinderosteopaten waar onze praktijk mee samenwerkt.

 

Voor volgende indicaties kan u terecht op onze praktijk:

  • Rug- en nekklachten : pijn, blokkade, hernia, uitstralingspijnen, lumbago, whiplash,...
  • Schouderklachten
  • Hoofdpijn, migraine, vertigo (duizeligheid)
  • Maag- en darmklachten : zuuroprispingen, reflux, constipatie, spastische darmen, opgeblazen gevoel, ...
  • Fibromyalgie, CVS 
  • Slaapstoornissen 
  • Sportblessures
  • Stemproblemen, heesheid
  •  ...

Deze lijst kan onmogelijk volledig zijn en is individueel verschillend. Bij twijfel of osteopathie al dan niet iets voor u kan betekenen neem gerust vrijblijvend contact op.

 

Terugbetaling

Osteopathie wordt gedeeltelijk terugbetaald door alle ziekenfondsen indien uw osteopaat erkend en geregistreerd staat als osteopaat D.O. en aangesloten is bij een erkende beroepsvereniging.

Afhankelijk van welke mutualiteit krijgt u per behandeling €10 terugbetaald met een maximum van 5 à 10 behandelingen per jaar. Voor extra info neemt u best contact op met uw ziekenfonds.

 

Verdere informatie rond osteopathie kan je terugvinden op www.osteopathie.be, de officiele webpagina rond osteopathie in België, waarop enkel professionele osteopaten geregistreerd staan.