Voice Clinic
Stemcentrum

Multidisciplinaire behandeling van stemproblemen.

Wij werken momenteel aan een nieuwe website voor onze Voice Clinic.

Hieronder kan je alvast wat informatie terugvinden over onze visie en doelgroep en kennismaken met het stemteam van de Voice Clinic.

 

Visie | Missie

Voice Clinic is opgericht door osteopaat Nico Lambrechts D.O. en richt zich als stemcentrum specifiek op de multidisciplinaire aanpak, diagnose, behandeling én preventie van stemproblemen en werkt in die optiek nauw samen met verschillende specialisten op gebied van stem.

Voice Clinic bestaat uit 2 stemtherapeuten (logopedisten met specialisatie stemtherapie), een psycholoog en een osteopaat met specialisatie stempathologie (stem-osteopaat). 

Vanuit onze praktijk en visie werken wij nauw samen met NKO-artsen, huisartsen, gastro-enterologen, logopedisten en stem-en zangcoaches, aangezien de multidisciplinaire aanpak van een stemprobleem noodzakelijk is op lange termijn.

 

Met deze vernieuwende aanpak biedt de Voice Clinic een uniek, professioneel en multidisciplinair kader aan patiënten met stemproblemen.

 

Doelgroep

Zowel niet-professionele als professionele stemgebruikers.

Vnl leerkrachten, zangers, vertegenwoordigers, acteurs, ea. doen beroep op onze expertise.

 

Stemtherapie

Evidence-based logopedische stemtherapie vormt het hoofdbestanddeel van de Voice Clinic. De meest recente ontwikkelingen aangaande stemtherapie worden dan ook nauw opgevolgd via literatuur, bijscholingen, congressen, ed. Naast logopedische stemtherapie biedt de Voice Clinic eveneens coaching aan professionele sprekers en zangers die hun stemtechnische vaardigheden willen verbeteren en uitbreiden.

Stemtherapeuten:

 

Psychologie

Aangezien stem en psyche nauw met elkaar verweven zijn kan psychologische begeleiding en ondersteuning door een klinisch psycholoog uit ons stemteam een aanvulling zijn in de oorzakelijke aanpak van het stemprobleem.

Psychologen:

 

Stem-osteopaat

Uit recent onderzoek blijkt dat patiënten met stemproblemen baat kunnen hebben bij een osteopathische behandeling van hun stemprobleem.
Naast zachte manipulatieve technieken toegepast op het stemapparaat zelf (larynx), worden alle structuren dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks met de larynx verbonden zijn of hierop een invloed hebben osteopathisch behandeld en genormaliseerd (bijv. cervicale halswervelkolom, schoudergordel, borstbeen, ribben, kaak, middenrif, maag, enz.).
De stem wordt zo benaderd en behandeld vanuit een mechanisch, vasculair, fysiologisch en neurologisch standpunt, dewelke allen van invloed kunnen zijn in de oorzaak of het in stand houden van een stemprobleem. Op die manier is het mogelijk om de stem, naast het stemtechnische aspect van de logopedie, tevens op een mechanische manier te benaderen en te behandelen via gespecialiseerde (stem)osteopathie.

Stemosteopaat:

 

Lezing op World Voice Day te Brugge, 2016.

 

Lezing op PEVOC Congres te Firenze (Italië), 2015.

 

Onderzoek naar osteopathie en stemproblemen (Nico Lambrechts D.O.) :

"The effect of Osteopathic Manipulative Treatment (OMT) on Muscle Tension Dysphonia (MTD). A pilot study."
Download: abstract (PDF)


Lees: Tournee Marco Borsato gered.

 

 

Voice Clinic staat garant voor de totaalaanpak van uw stemprobleem, in een multidisciplinaire setting van specialisten op gebied van stemproblematiek.

 

Contacteer ons vrijblijvend met uw vragen of voor het maken van een afspraak:

 

Voice Clinic

Emiel van Hammestraat 16

2570 Duffel

015 63 76 71

info@voiceclinic.be